Strona główna » Regulamin
  • Nowe magnesy z całej Polski
  • Nowe magnesy z całej Polski
  • Magnesy imienne
  • SIŁY POWIETRZNE RP
  • Największy wybór magnesów przyrodniczych
  • Największy wybór magnesów lotniczych!
  • Baner 1000 nowych wzorów magnesów na sezon wakacyjny 2019
  • Nowe Magnesy z KARKONOSZY: ŚNIEŻKA i KARPACZ
  • BANER Produkujemy magnesy i widokówki w dowolnych kształatch i r
  • Baner ekologiczne magnesy ze sklejki
0123456789
0

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO magnesik.com

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Usługodawcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.magnesik.com, zwanym dalej „Sklepem Internetowym“ lub „Sklepem“ jest Firma GRANMARK Marek Stanisław Graniczkowski, z siedzibą przy ul. Aleksandra Fredry 1, 39-300 Mielec, posiadająca nr NIP: 817-101-15-00 oraz nr statystyczny REGON: 690022671, zwana dalej „Sprzedającym“. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.magnesik.com Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
II. DEFINICJE
1. Następujące wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej:
a) Sklep – internetowa platforma sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, działająca pod adresem www.drewutnia-deco.com
b) Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała Konto w Sklepie albo dokonała zamówienia poprzez Formularz Zamówień.
c) Konto – przypisany Klientowi login oraz wybrane przez Niego hasło umożliwiające: dokonywanie zamówień bez każdorazowego wypełniania Formularza Zamówień, podgląd historii zamówień zmianę podanych danych oraz możliwość zbierania punktów za zakupy wykonane w sklepie.
d) Towar – produkt, którego zakup jest możliwy poprzez Sklep.
e) Formularz Zamówień – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Klientowi zakup Towaru bez rejestracji Konta.
f) Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.
2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu: www.magnesik.com przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie lub podać swoje dane adresowe w Formularzu Zamówień.
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego Towaru poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka.
6. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę" Klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych towarów.
7. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu dostawy oraz płatności.
8. Złożone zamówienia widoczne są w „historii zamówień'" w zakładce „moje konto" dostępnej na stronie internetowej Sklepu dla Klientów posiadających Konto.
9.Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego zamówienia do momentu realizacji zamówienia, poprzez kontakt z obsługą Sklepu pod numerami telefonów: +48 17 58 53 283, +48 530 234567 lub drogą elektroniczną na adres hurt@magnesik.com.
10. Zamówienie jest realizowane przez Sklep w terminie do 72 godzin od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu. Zamówienia hurtowe mogą być realizowane przez Sklep przez czas do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu. Oznacza to. że w tym terminie zamówiony towar jest przekazywany podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę.
11. Jeżeli klient chce aby towar został wysłany do niego szybciej na adres magnesik.com może przesłać potwierdzenie wykonania przelewu.
12. Wysyłka zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, około godziny 16-tej, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
13. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta. Sklep zawiadomi o tym Klienta w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zawarcia umowy oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zawiadomienie to zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.
IV. CENA I SPOSÓB ZAPŁATY
1. Ceny towarów nie zawierają podatku VAT. Ceny są wyrażone w złotych polskich.
2. Cena wskazana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia.
3. Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego produktu (jeżeli wartość zamówienia przekracza 400 zł, dostawa jest bezpłatna).
4. Koszt dostawy nie jest wliczany w cenę zamówienia i nie może być uwzględniony przy wystawianiu faktury VAT za opłacone zmówienie.
5. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta Towaru oraz sposobu dostawy.
6. Do każdego zakupu może zostać dołączony dowód zakupu.
7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny według swojego wyboru:
a) przy odbiorze przesyłki- za pobraniem
b) poprzez tradycyjny przelew bankowy lub pocztowy na numer konta 90 8642 1168 3016 0021 3918 0001
c) za pomocą platformy płatniczej PayPal, doliczane 3,3% wartości zamówienia plus 0,80 zł.
d) za pomocą serwisu Przelewy24.pl
V. DOSTAWA
1. Czas dostawy jest zależny od wyboru przewoźnika
2. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez przewoźnika. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się poprzez firmę kurierską DPD - koszt wysyłki wynosi 18zł, Pocztą Polską przesyłka listowa polecona priorytetowa 11,00zł, paczka pocztowa priorytetowa 15 zł. Koszt dostawy może być wyższy, jeżeli klient zamówi towar z metodą płatności za pobraniem. Przesyłka za pobraniem z płatnością przy odbiorze wynosi 19,70 zł i może być ona wyższa w zależności od wagi przesyłki.
5. Jeżeli wartość zamówionych towarów przekroczy 400 zł, koszt wysyłki wynosi 0 zł. Nie dotyczy to przesyłek za pobraniem. Koszt wysyłki jest darmowy tylko wtedy jeżeli klient wcześniej wpłaci pieniądze za zamówiony towar na konto sklepu. 6.Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w zamówieniu.
VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie sklepu www.magnesik.com
VII. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI
Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana na adres Firmy: GRANMARK Marek Stanisław Graniczkowski, z siedzibą przy ul. Aleksandra Fredry 1, 39-300 Mielec Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu, które musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Koszty wysyłki oraz ubezpieczenia reklamowanego towaru ponosi klient. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Sklep Internetowy poinformuje kupującego,           o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej. Reklamowany towar jest odsyłany klientowi w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Sklep Internetowy. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa klient.
VIII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest: GRANMARK Marek Stanisław Graniczkowski, z siedzibą przy ul. Aleksandra Fredry 1, 39-300 Mielec, www.magnesik.com
2. Celem zbierania danych jest realizacja zamówień oraz wystawianie faktur.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przed 25 maja 2018 r. - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówionego towaru
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2019 r.
2. Sklep Internetowy ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynie www.magnesik.com 3. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.magnesik.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, a także wydrukowanie.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu